Genstandshelhed

Genstandshelhed
Fællesbetegnelse for helheder med en
nominalkerne (nominalsyntagmer og præ-
positionssyntagme), som udgør et led.
Ex: han boede i det store hus.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Nominalsyntagme — Fællesbetegnelse for substantiv/adjektiv/ pronomen/ og infinitivssyntagmer. Underordningsforbindelser med et nomen som kerne og attributive underled. Syn. nominalfrase, nominalhelhed. Se også Genstandshelhed, Hypotagme …   Danske encyklopædi

  • Syntagmer — Ordgruppe. Syn. frase, helhed, ordgruppe. En helhed af ord (underordnede) grupperet omkring en kerne (overled): 1. nominalsyntagmer: a. substantivsyntagme b. adjektivsyntagme c. pronomensyntagme d. infinitivsyntagme 2. præpositionssyntagme 3.… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”